feel the revolution

FANMEDIA

łączymy
muzyką

Prowadzisz miejsce użyteczności publicznej (np. restaurację, bar, bistro, kawiarnię, klub, pub, drink bar, hotel, studio urody, zakład kosmetyczny, studio fryzjerskie, butik, sklep itp.), w którym chciałbyś muzyką i klimatem uprzyjemnić klientowi czas w nim spędzony – ta oferta jest dla Ciebie.

fanshop

muzyka bez opłat
do zaiks, zpav, stoart

Jesteśmy wydawcą i dystrybutorem specjalnie wyselekcjonowanej muzyki do publicznego odtwarzania, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat do organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) – ZAiKS, ZPAV, STOART.

 

Nasza kolekcja zawiera muzykę z gatunku ambient, atmospheric, lounge, chillout, electronica, downtempo oraz innych, które pozwalają wytworzyć niepowtarzalny nastrój w lokalu. Teraz, nawet zakupy mogą sprzyjać relaksowi i odpoczynkowi.

odwiedź fanshop
atmospheric places

zdrowy styl życia
wspieramy muzyką

Muzyka, którą odtwarzasz ma bezpośrednie przełożenie na gości lokalu. To ona pozwala Ci wytworzyć wyjątkowy, niepowtarzalny klimat i przyciągnąć odpowiedniego klienta. Teraz masz niezwykłą okazję, abyśmy razem zadbali o dobry nastrój Twoich gości.

 

Pragniemy współtworzyć miejsca dające możliwość naładowania swojego „wewnętrznego akumulatora”. Chcemy propagować ideę ATMOSPHERIC PLACES – zdrowej przestrzeni, w której choć na chwilę można się zatrzymać, odpocząć, czy też spotkać z przyjaciółmi. Miejsc, w których muzyka nadaje wyjątkowy charakter spotkaniom, np. z przyjaciółmi i sprawia, że jest miłym wypoczynkiem.

 

 

dołącz do ATMOSPHERIC PLACES :: FANSPOT & GREENSPOT – miejsc sprzyjających zdrowemu stylowi życia

dołącz do nas

Muzyka sprzyjająca relaksowi, wieczorne koncerty na żywo, warsztaty, spotkania, prelekcje na temat zdrowego stylu życia. Wszystko łączymy muzyką, bo taka jest nasza odpowiedź na dzisiejszy, zabiegany świat…

fanmedia

to jest
nasza wizja

UPRAWNIENIA LICENCJI OPFP :: ONCE PAY FREE PLAY

ARTYSTA

FANMEDIA

LICENCJOBIORCA

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów

Licencja OPFP oparta jest o prostą zasadę „Płacisz raz zawsze grasz” – to innowacyjne rozwiązanie na skalę światową. W myśl tej zasady od raz zakupionego produktu nie wnosisz żadnych dodatkowych opłat do organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) za publiczne odtwarzanie. To sposób licencjonowania, którego główną ideą jest wzajemny szacunek pomiędzy Artystą, a Odbiorcą. Bezpośredni kontakt z Artystami udostępniającymi swoją twórczość na licencji OPFP daje możliwość czerpania korzyści przez każdą ze stron, gdyż honorarium trafia bezpośrednio do konkretnego Artysty.