łączymy muzyką

ONCE PAY FREE PLAY

uprawnienia licencji OPFP

UPRAWNIENIA LICENCJI OPFP :: ONCE PAY FREE PLAY

PERFORMANCE

BROADCAST

PRODUCTION

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
nadawanie za pośrednictwem satelity
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie na stronach internetowych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie w utworach multimedialnych
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na nośnikach audio, video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
użyczenie, wypożyczanie, najem i dzierżawę lub wymianę nośników, na których Utwory utrwalono
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów

łączymy muzyką

once pay free play

publiczne odtwarzanie

Zacznijmy od samej definicji określenia Publiczne odtwarzanie – oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu.

 

Przełóżmy teraz to na język bardziej obrazowy. Kupujemy utwory muzyczne, czy to na nośniku fizycznym jakim jest np. płyta CD, czy też w postaci cyfrowej jako plik dźwiękowy, nabywamy pewne prawa do tego zakupu. Ale jakie?

 

Co tak naprawdę wolno nam zrobić z kupioną muzyką?

 

Definiuje to Ustawa o prawie autorskim. Mówi o tak zwanym Dozwolonym użytku, który pozwala nam korzystać z utworów dla własnej przyjemności, ale również przez krąg osób z którymi jesteśmy w związku osobistym, czyli spokrewnieni (najbliższa rodzina) lub w stosunku towarzyskim (np. przyjaciele, znajomi na prywatce). I tu się kończy nasze prawo do korzystania z zawartości kupionej płyty.

 

Czego nam nie wolno?

 

Ogólnie rzecz ujmując to wszystkiego co godziłoby w interesy twórcy. Przytoczę tu pierwszy z brzegu przykład działania, z którego wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, myśląc, że skoro kupiło płytę to jest ona już jego własnością. Nic bardziej mylnego. Płyta CD czy plik dźwiękowy jest tylko nośnikiem i to stanowi naszą własność, ale nie ich zawartość czyli muzyka. Zawartość płyty czy pliku dźwiękowego jest nadal własnością twórcy i to on ma prawo do dysponowania nią. My korzystamy ze swego rodzaju licencji – Dozwolony użytek – na korzystanie z ich zawartości tylko do użytku osobistego. Dlatego też nie możemy dowolnie umieszczać w internecie muzyki, która nam się podoba – nawet jeśli kupiliśmy płytę – gdyż wtedy mamy do czynienia z rozpowszechnianiem. Już słyszę stwierdzenie… ale ja na tym nie zarabiam. Tak… ale Artysta też na twoim działaniu nie zarabia, co więcej – traci, czyli godzi to w jego interesy. Sytuacja oczywiście nie jest taka beznadziejna, że nie możemy dzielić się ulubionymi utworami z innymi. W dobie internetu rozwiązanie jest proste. Korzystajmy z treści zamieszczonych przez samych Artystów lub inne upoważnione do tego osoby, firmy, organizacje na ich oficjalnych stronach, serwisach czy profilach społecznościowych. Prawie wszystkie serwisy mają funkcję Udostępniania (Share) treści innym – wymieniając się linkami promujemy danego Artystę i jego twórczość.  W ten sposób wspieramy ich działalność.

 

A co z publicznym odtwarzaniem?

 

Mam restaurację, kawiarnię, klub, hotel, studio urody, butik, sklep lub jakiekolwiek inne miejsce, w którym chciałbym muzyką i klimatem uprzyjemnić klientowi czas w nim spędzony. Co w tej sytuacji? Zgodnie z obowiązującym prawem z tytułu publicznego odtwarzania muzyki należy zapłacić Artystom wynagrodzenie poprzez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) – ZAiKS, STOART, ZPAV. Podpisujemy stosowną umowę określając warunki lokalizacji, w której chcemy odtwarzać muzykę (miejscowość, wielkość powierzchni lokalu, ilość miejsc siedzących, stolików itp), OZZ oblicza stosowną opłatę, którą mamy obowiązek uiszczać co miesiąc. Możemy publicznie odtwarzać muzykę. I co dalej?

 

Dokąd trafiają nasze opłaty?

 

Czy kiedykolwiek ktoś zastanawiał się, co dzieje się z owymi opłatami za publiczne odtwarzanie muzyki. Czy opłaty trafiają do naszych ulubionych Artystów, których muzykę odtwarzamy w naszym lokalu? Teoretycznie tak, choć w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli odtwarzamy muzykę tylko z radia i to nam wystarczy, to nasze opłaty trafią proporcjonalnie do Artystów najczęściej granych w rozgłośniach radiowych. A co jeśli Artysta nie jest grany w radio? Podział opłat wniesionych z tytułu publicznego odtwarzania muzyki odbywa się na podstawie zestawień sporządzonych przez stacje radiowe, telewizyjne oraz DJ’ów. Jeśli odtwarzamy w naszym lokalu muzykę Artystów, którzy nie są grani przez stacje radiowe to nasze opłaty do nich nie trafią. Opłaty te są dzielone proporcjonalnie pomiędzy najczęściej granymi w radio Artystami. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Tak. Jeśli nie jest ci obojętne dokąd trafiają twoje opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, możesz wspierać konkretnych Artystów korzystających z licencji OPFP.

once pay free play

licencja OPFP

Wychodząc na przeciw potrzebom Artystów, którzy poszukują alternatywnej formy udostępniania i monetyzacji swojej twórczości oraz właścicieli lokali, którzy pragną poczuć wolność w korzystaniu z niej – licencjonujemy, wydajemy i dystrybuujemy specjalnie wyselekcjonowaną muzykę do publicznego odtwarzania, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat do organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ) – ZAiKS, ZPAV, STOART. Bezpośrednia współpraca z Artystami, działalność licencyjna, wydawnicza i dystrybucyjna dają pewność, że honorarium trafi do konkretnego Artysty, którego muzykę będziesz odtwarzać w swoim lokalu.